Završna konferencija projekta Virtualni inkubator program za MSP

U Politehničkoj školi Kragujevac, 14.03.2013. godine obeležen je završetak projekta „Virtualni inkubator program za MSP“ i projekta „ATC Serbia“, finansiranih od strane EU u okviru RDEPR2 programa. Prisutnima su se obratili Siniša Kojić, direktor Politehničke škole; Andrew Headey, predstavnik delegacija EU u Srbiji; Mladen Filipović (pomoćnik Gradonačelnika za oblast upravlјanja projektima i LER) predstavnik Grada Kragujevca; Vojislav Velјković, direktor Biznis Inovacionog Centra Kragujevac.

Direktor Biznis Inovacionog Centra Kragujevac je prisutne upoznao sa rezultatima projekta „Virtualni inkubator program za MSP“ i istakao da projekat ima za cilј da se poveća nivo usluga ka MSP sektoru, potencijalnim preduzetnicima sa Univerziteta u Kragujevcu i da se nezaposlenima pruži prilika da započnu sa sopstvenim poslom uz niske inicijalne troškove. Glavne karakteristike projekta su bile otvaranje Virtualnih kancelarija, IT trening centra i sprovođenje obuka iz poslovnih veština za studente.

Glavni nosilac projekta je Biznis inovacioni centar Kragujevac a projektni partneri su grad Kragujevac, Fakultet inženjerskih nauka, Ekonomski i Pravni fakultet i Opšte udruženje preduzetnika “Sloga”. Projektni saradnik je Biznis centar iz Hanovera.

Nakon potpisivanja protokola o saradnji između Politehničke škole i Biznis Inovacionog Centra Kragujevac, predstavnici delegacije EU posetili su BIC, gde im je predstavlјeno funkcionisanje IT trening centra, kancelarije na jedan dan i usluge virtualne kancelarije.