ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU-POSLOVNO PONAŠANJE I POSLOVNA ETIKA

Predavanje na temu pokretanja sopstvenog posla za studente Pravnog fakulteta

Za studente Pravnog fakulteta u Kragujevcu u prostorijama Biznis Inovacionog Centra Kragujevc, dana 24.11.2012. godine održano je predavanje u okviru projekta „Virtualni inkubator programa za MSP“ koji se realizuje kroz RDEPR2. Predavanje su pored profesora Pravnog fakulteta dr. Dragana Vujisića održali i g-din Vojislav Veljković, menadžer projekta, g-din Ivan Marković, asistent na projektu, kao i stanari BIC-a, Agencija Stefanović i Agencija Web Portal.

G-din Ivan Marković je studente upoznao sa uslovima za pokretanje sopstvenog posla i aktivnostima Biznis inovacionog centra, a zatim su stanari BIC-a izneli svoja iskustva o tome kako su započeli sopstveni posao, na koje prepreke u poslovanju su nailazili i kako su ih prevazisli, na koji način su vremenom unapredili svoje poslovanje, proširili tržište i obim usluga ka svojim klijentima.

Direktor BIC-a i menadžer ovog projekta istakao je prednosti Virtualnih kancelarija u odnosu na klasičan način poslovanja u delu uštede finansijskih sredstava i povećanja reprezentativnosti firmi. Posebno je naznačen značaj ovog koncepta za preduzeća u start up fazi i one firme koje imaju potrebu za uslugama sekretarice, korišćenjem  kancelarije na jedan dan i prostorom za prezentaciju proizvoda i usluga svojim klijentima. Ovaj koncept, kao novi vid podrške od strane BIC-a i lokalne zajednice, namenjen je  studentima koji su na završnim godinama svojih fakulteta, nezaposlenima i sektoru MSPP koji razmišljaju o pokretanje ili unapređenju sopstvenog posla.

Prof. dr Dragan Vujisić je održao predavanje u kome je studente upoznao sa poslovnim ponašanjem i poslovnom etikom. Studenti su pokazali interesovanje za pomenute teme i aktivno su učestvovali u diskusiji što je značajno doprinelo organizaciji ovog događaja.