Održani završni treninzi iz oblasti IT veština

U toku meseca januara 2013. godine, održana su dva dvodnevna završna treninga iz oblasti unapređenja veština u domenu informaciono komunikacionih tehnologija za MSP sektor, studente i nezaposlena lica.

U periodu od aprila 2012. god. do januara 2013. god. treninge organizovane u BIC-u pohadjali su studenti, predstavnici MSP sektora i nezaposlena lica u okviru projekta Virtualni inkubator program za MSP. Organizovani treninzi su bili na temu korišćenje usluga u Virtualnom inkubatoru. Polaznicima je predstavljena osnovna podela operativnih sistema, osnove internet servisa, internet kao sredstvo komunikacija i elektronskog poslovanja. Kao i predavanje iz oblasti komunikacija, usluge Virtualni asistent, Web/video konferencija, VoIP za GMS telefone.